CE Boostcamp 2015

Mede namens 6B Wonen nam ik deel aan de 3 daagse Circular Economy BOOSTcamp. Het doel van de BOOSTcamp is drie doorbraken te realiseren die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Een economie waarin geen afval meer ontstaat, in plaats van in een lineaire economie. In zo'n circulaire economie worden alle gebruikte materialen voor een product hergebruikt of biologisch afgebroken in de natuur.


Cora Jongenotter   |   1 juni 2015

De 3 thema’s die centraal stonden:
- Gezondheid: Circulaire gezondheidszorg, van cure naar care
- Energie: Circulaire energie
- Stadseiland: De realisatie van een circulair stadseiland.

Partijen die participeren in de CE BOOSTcamp 2015:
- Gemeente Nijmegen
- De Groene Zaak
- Het Groene Brein
- MVO Nederland
- Vierdaagsefeesten Nijmegen
- Royal HaskoningDHV
- Circle Economy

Casus Stadseiland

Redelijk voorspelbaar dat ik mijn bijdrage leverde aan Stadseiland. In 2016 wordt in het kader van “Ruimte voor de rivier” in Nijmegen het eiland in de Waal opgeleverd. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier bovendien in de vorm van een flessenhals. In 1993 en 1995 was goed zichtbaar dat de rivier daardoor bij hoogwater kan overstromen. Om de bewoners te beschermen tegen de kracht van het water, waren kundige maatregelen nodig. Uiteindelijk werd besloten de dijk bij Nijmegen-Lent 350 meter landinwaards te verleggen. Op die manier kwam er ruimte om een nevengeul aan te leggen. Deze nevengeul biedt extra capaciteit voor de waterafvoer zodat minder opstuwing optreedt. Het ontstane eiland en de nevengeul vormen samen een uniek rivierenpark, bedoeld om uiteindelijk te worden ingericht met een mix van wonen, water en natuur, recreatie en stedelijke activiteiten.

Gebouwde omgeving en recreatie

Het BOOSTcamp kan een rol spelen in het strategiedocument dat door de gemeente Nijmegen wordt opgesteld. Er werden 2 aandachtsgebieden vastgesteld, te weten gebouwde omgeving en recreatie op het stadseiland. Voor de gebouwde omgeving is de vraag die duurzaam en circulair in te richten zodat mensen er prettig kunnen wonen, bijvoorbeeld met weinig energieverbruik, weinig waterverbruik, hergebruik van grijs water, vergisten van afval etc. Voor de recreatie ligt de focus op (seizoensgebonden) evenementen. Focus ligt hier op het duurzaam en circulair inrichten van de voorzieningen, attracties en horecapunten hiervoor. Van belang is dat het eiland een onderdeel van de stad wordt, toegankelijk voor iedereen en verbonden met de natuur.

Brainstormen in de Honigfabriek

De boodschap was duidelijk geen gemakkelijke opgave. Ter inspiratie namen we voor onze brainstorms onze intrek in de voormalige Honig fabriek in Nijmegen. deze locatie is gelegen tegenover het stadseiland. Overnachten deden we op de camping in Berg en Dal, de BOOSTcamping..

Inkopper: 6B Wonen in het concept...

Om in de sfeer te komen kregen we een rondvaart richting eiland. Onderweg was er aandacht voor de rijke historie van dit gebied, toegelicht door journalist Rob Jaspers. Na de rondvaart was de 1e brainstorm: wat is er mogelijk op het eiland?? Ons werd gevraagd te dromen over kansen en mogelijkheden voor het eiland. Al vrij snel werd duidelijk dat iedereen iets van zijn of haar achtergrond mee wilde nemen in het concept. Op zo’n moment is het voor mij een inkopper de biobased woning voor te stellen. Het werd echter een combinatie van functies. Historisch gezien lag op de te bebouwen plek een kleinschalig dorpje met onderscheidende woningbouw. Om de locatie voor een breed publiek interessant te maken maakten we er een “ experience center” van. Een locatie om ervaring op te doen met techniek en biobased bouwen.

Out of the box

Een van de andere functies op het eiland is het watersport centrum. De komst hiervan is bepaald, het uiterlijk niet. hierop gingen we volledig los. Het uiteindelijke resultaat is een centrum gebouwd van biobased materialen en voorzien van een schoepenrad voor energie en fun. In het watersportcentrum is tevens een sportschool ondergebracht. De energie die sporters opwekken met fietsen, crosstrainer of steppen wordt opgeslagen voor gebruik op een later moment. De overige functies zijn: een energy road (energie opwekken door te fietsen over een speciale bestrating, ontwerp Daan Roosegaarde), een mobiele keuken die daar geplaatst wordt waar het publiek is en een elektrische watertaxi. Het volledige eiland wordt ingericht met oog voor biodiversiteit.

Innovaties

Het watersport centrum staat voor de innovaties: het opwekken van energie uit waterkracht en zonnewarmte, het zuiveren van water en het verbouwen van hennep voor woningbouw.

Presenteren + uitnodiging om nader toe te lichten...

Uiteindelijk mocht ik het plan namens de groep aan een breed publiek presenteren. Binnenkort mag ik met 2 medewerkers van de gemeente Nijmegen het plan nader toelichten aan de verantwoordelijk wethouder. Wat zijn we trots op het resultaat! Voor meer informatie: www.ceboostcamp.com

CE Boostcamp 2015 CE Boostcamp 2015 CE Boostcamp 2015 CE Boostcamp 2015
-