Lunchmeeting biodiversiteit integreren binnen VORM

Binnen VORM is het gebruikelijk om nieuwe onderwerpen, werkzaamheden en/of ontwikkelingen te delen middels een lunchmeeting. Hiervoor wordt op het kantoor van VORM tijdens de lunch een presentatie gehouden waar de medewerkers gebruik van kunnen maken om meer inzicht te krijgen in het onderwerp. Voor de biodiversiteit is eveneens een dergelijke lunchmeeting georganiseerd. De opzet van de lunchmeeting is van belang voor overdracht van de kennis richting de collega’s van VORM.


Dave Tork   |   1 september 2015

Het programma van de lunchmeeting was zo ingedeeld dat informatie werd gegeven aan de aanwezigen en uiteindelijk inzichtelijk werd hoe de biodiversiteit verder geďntegreerd kan worden binnen VORM. Hiermee wordt bepaald hoe de informatie verder verspreidt kan worden en welke producten/stappen gezet moeten worden om de overige medewerkers te overtuigen van de toegevoegde waarde van biodiversiteit in de buitenruimte. Voor de invulling van de lunchmeeting is gebruik gemaakt van de kennis van ecoloog Robbert Snep voor een verdere toelichting van de begrippen biodiversiteit, ecosysteemdiensten en het ‘No Net Loss’ principe. Middels een toelichting van visuele beelden werd vervolgens de meerwaarde van biodiversiteit in een gebouwde omgeving toegelicht. De referentiebeelden die in de presentatie verwerkt zijn, werden middels toelichting van Robbert Snep als voorbeeld gebruik om de verschillende stappen binnen een ontwikkelingsproces te omschrijven.

Ervaringen: Leiden – Clusius

Vervolgens kwam Niek Smook; projectontwikkelaar binnen VORM en betrokken bij de ontwikkeling van Leiden – Clusius. Hier kwamen bezwaren van een bewonersgroep uit de omgeving tegen de plannen van VORM ter sprake. Hierop volgend is Niek Smook in gesprek gegaan met deze bewonersgroep om hun achterliggende gedachte te achterhalen en te onderzoeken of het bezwaar weerlegd kon worden. Dit resulteerde in een consensus tussen de bezwaarmakers en VORM op de oorspronkelijke bouwplannen. Niek Smook adviseerde op basis van zijn ervaring en kennis om zo vroeg mogelijk te beginnen met onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor biodiversiteit. Op deze manier worden bezwaren voorkomen tijdens het indienen van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Gevolgd door Jerry de Vries; eveneens projectontwikkelaar en betrokken bij het project De Kwakel – De Rietkraag. Hier heeft men te maken met een extra wateropgave van een eerder gerealiseerde wijk. Om met deze opgave een plangebied te ontwikkelen moet rekening gehouden worden met veel oppervlaktewater in het plangebied. Dit kan echter, met behulp van het toepassen van biodiversiteit, een andere invulling krijgen. Door het toepassen van meer groen in de omgeving is er minder oppervlakteverharding nodig waardoor meer kavel overblijft. Dit kan dan weer ingezet worden om extra woningen te realiseren.

Ambitie

Met deze invulling was de intentie om de medewerkers mee te nemen in de ambitie voor VORM en de nog onbekende begrippen. Na deze presentaties werd de vraag gesteld of deze ambitie past bij VORM en hoe men denkt de organisatie te overtuigen van de kwaliteiten van biodiversiteit. Het antwoordt was zeer duidelijk volgens Gerrit-Jan Otterman; het is, gezien de toekomstige situatie, een zeer goede visie en verdient zeker verdere uitwerking.

Lunchmeeting Lunchmeeting
-