6D Wonen

In februari 2014 is VORM gestart met de ontwikkeling van het 6B Wonen project, het duurzame initiatief van VORM. Het doel van het 6B Wonen project is de ontwikkeling van duurzame seriematige woningbouw waarbij circulariteit, biobased en biodiversiteit centraal staan.


Dave Tork   |   3 november 2015

Wat begon als de ontwikkeling van duurzame rijwoningen is in het afgelopen jaar uit gegroeid tot iets veel groters. Waar eerst werd gestreefd naar het omvormen van de standaard VORM woning naar een duurzame VORM woning wordt nu gekeken naar het veranderen van het traditionele gedachtegoed over bouwen binnen het bedrijf. Een proces dat verder gaat dan alleen het bouwen van een duurzame woning.

Gelijkwaardigheid en transparantie

Sinds de start zijn er verschillende bouwpartners aangesloten. Als team wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Dit wil zeggen dat de verhoudingen tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer, in de traditionele werkwijze, overboord zijn gezet en dat iedere partner evenveel inspraak heeft in het project. 6B Wonen is dan ook niet een project van VORM alleen maar van alle deelnemende partijen die gezamenlijk werken aan het tot stand brengen van de eerste 6B woningen. Door deze samenwerking is er ook duidelijk de link met het BBDJS principe. Door met elkaar goed samen te werken en iedereen de kennis van hun specialisatie te laten gebruiken wordt het project beter voorbereid en uitgevoerd met als gevolg dat de faalkosten omlaag gaan.

6B Wonen
6B Wonen 6B Wonen
-