Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen, een term die het toekomstige bouwen samenvat. Met Natuurinclusief bouwen wordt bedoeld dat een gebouw of bouwwerk van waarde is voor de natuur. (Ministerie van Economische Zaken, 2014)


Dave Tork   |   20 oktober 2015

6B Wonen is een uniek initiatief om een conceptuele, energieneutrale en circulaire/biobased woning te ontwikkelen. In deze woning combineren we het beste van de natuur met de nieuwste technologie, gebaseerd op het gestroomlijnde concept van VORM. Klantwaarde is onze belangrijkste drijfveer. We geloven in comfort, techniek en duurzaamheid. Dit houdt in dat naast de toepassingen van de circulaire en/of biobased materialen de openbare ruimte meegenomen wordt in de ontwikkeling van een woonwijk.

Doel natuurinclusief bouwen

Het doel hierin is om te zorgen voor instandhouding van de aanwezige biodiversiteit in en om de te ontwikkelen projectlocatie. Hierbij worden het aanwezige ecosysteem gehandhaafd en alternatieven bedacht die de biodiversiteit doen vergroten.

Ambitie

Natuurinclusief Bouwen is een logisch uitvloeisel van de Rijksnatuurvisie uit 2014. Als we het natuurbeleid typeren als de geregisseerde integratie van natuur en samenleving dan roept Natuurinclusief Bouwen de natuurbescherming en de bouw op tot hoofdrolspelers in dat proces. Natuurinclusief Bouwen vraagt partijen de schijnbaar onverzoenlijke stellingen (van groen versus rood; slachtoffer versus boosdoener) te verlaten en uitvoeringsgerichte coalities te smeden. Deze ambitie is overigens niet geheel nieuw. Al in de jaren '90 van de vorige eeuw werkten het WNF en de ANWB samen een visie uit op de toekomst van het Groene Hart. Ook op de schaal van de gebouwde omgeving wordt natuurinclusief denken en handelen geƫxploreerd en uitgewerkt. Het recent opgeleverde gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologisch Onderzoek in Wageningen is door zijn vorm, constructie en materialisering van een nieuwe werkomgeving met een substantiƫle 'ecologische bijvangst'. (CRa-advies Natuurinclusief bouwen, 31 maart 2015)

Natuurinclusief Natuurinclusief
-